Janez Žibert

 

izr. prof. dr. Janez Žibert, univ. dipl. mat.

Kontakti:

Zdravstvena fakulteta
Faculty of Health Sciences

Zdravstvena pot 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T.: +386 1 3001 196
email: janez.zibert@zf.uni-lj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobrazba

 • Diploma: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 1998
 • Magisterij: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2001,
 • Doktorat: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2006,

Raziskovalna področja

 • Statistika in strojno učenje: statistične analize v medicini, naravoslovju in tehniki, podatkovno rudarjenje, modeliranje časovnih vrst, umetna inteligenca in globoko učenje.
 • Obdelava in analiza signalov: časovno – frekvenčne predstavitve signalov, pridobivanje značilk iz signalov, modeliranje signalov za samodejno razpoznavanje in predikcijo. Znanstvene objave s področij govornih tehnologij, biometrije, modeliranja okoljskih podatkov (dolgočasovne okoljske meritve, satelitski podatki), analize biomedicinskih signalov (EKG, EEG, …).
 • Slikovne tehnologije: obdelava slik v slikovni medicinski diagnostiki za namene izboljšave slik in kontrole kakovosti v radiološki tehnologiji,

Znanstveno raziskovalno delo

Objave lahko sledite na spletni strani Google scholar.

Pedagoško delo

Univerza v Ljubljani
 • Biofizika – matematične osnove (študijski programi 1. stopnje: Fizioterapija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika, Radiološka tehnologija, UL ZF)
 • Procesiranje radioloških signalov (študijski program 1. stopnje: Radiološka tehnologija, UL ZF)
 • Digital Imaging in Medicine (študijski program 1. stopnje: Erasmus program: Radiološka tehnologija, UL ZF)
 • Uporabna statistika (študijski program 1. stopnje: Radiološka tehnologija, UL ZF)
 • Analitična statistika (študijski program 2. stopnje: Radiološka tehnologija, Zdravstvena nega, UL ZF)
 • Teorija procesiranja radiološkega signala (študijski program 2. stopnje: Radiološka tehnologija, UL ZF)
 • Uporaba statistike v zdravstvu (študijski program 1. stopnje: Zdravstvena nega, UL ZF)
Univerza na Primorskem
 • Računalniško statistično modeliranje (Računalništvo in informatika – 2. stopnja, UP FAMNIT)
 • Verjetnost in statistika v tehniki in naravoslovju (Računalništvo in informatika – 2. stopnja, UP FAMNIT)